Privacy Policy

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Hehku-Pro Oy, Nahkiaisentie 16, 28300 PORI Y-tunnus: 3356027-4

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot: Janne Elonen sähköposti janne.elonen@hehku-pro.fi

3. Rekisterin nimi Asiakasryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus Asiakasryhmärekisteriä käytetään tilausten vastaanottoon, tilausten toimituksiin ja tilausten laskutuksiin, sekä takuuaikaseurantaan.

5. Rekisterin sisältämät tiedot Asiakasryhmärekisterin sisältämiä tietoja ovat:
-asiakkaan nimi, asiakkaan osoite tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
-yhteyshenkilön nimi, työtehtävä
-asiakkaan ostamat tuotteet, mahdollisesti niihin liittyvät tarjoukset, toimitusajat

6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakasryhmärekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovutus Asiakasryhmärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta. Asiakasryhmärekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa salassapitosäännösten estämättä, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Hehku-Pro Oy, Nahkiaisentie 16, 28300 Pori. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Asiakasryhmärekisterissä noudatetaan lain vaatimaa säilytysaikaa ja siinä säilytetään lain vaatimia tietoja.

en_GBEnglish